Harvinainen vapaamuurarin esineistökokoelma

360.00 

Alkuperä: Eurooppa
Valmistusajankohta: 1900-luvun alkupuoli (vaihtelee esineittäin)
Kunto: Hyvä, ajanmukaista kulumaa / patinaa
Muuta: Kyseessä on upea edesmenneen korkea-arvoisen eurooppalaisen vapaamuurarin esineistökokoelma, jonka alkuperä sijoittunee 1900-luvun alkupuolelle. Esineet ovat tarkemmin tämän edesmenneen salaseuran jäsenen mietintähuoneesta (tai sen alttarilta), jotka olivat tyypillisiä ja hyvin varjeltuja paikkoja vapaamuurareiden keskuudessa. Mietintähuoneessa vapaamuurari pohti kuolevaisuuttansa ja etsi uusia näkökulmia kuolemaan / kuolevaisuuteen liittyen. Huoneessa / alttarilla olleet ja kuolemaa symboloivat esineet auttoivat vapaamuurarin pohdintoja siitä, että miten ihminen voisi elää lyhyen elämänsä paremmin.

Kokoelmaan kuuluvat:

– Kallo (caput mortum) ja ristissä olevat luut – kuvaavat maatumista ja maatumisen kautta tulevaa lopullista muutosta, jossa liha irtoaa luista.
– Tiimalasi – kuvaa ajan voimaa muuttaa asioita.
– Kynttilä tai öljylyhty – kuvaa kehitystä edistävää alkutulta ja ihmisen heräämistä tietämättömyyden unesta
– Vapaamuurareiden nuija + alusta, joista löytyvät nuo kaikki vapaamuurareille tyypilliset symbolit (suorakulma, harppi ja kaikkinäkevä silmä)

Vapaamuurarit

Vapaamuurarit on yksi maailman vanhimmista, suurimmista ja kansainvälisesti laajimmista miesten yleisuskonnollisista liikkeistä. Vapaamuurarit opettavat jäseniään symboliikan ja allegorioiden avulla. Vapaamuurarit tahtovat herättää jäsenensä ajattelemaan, kysymään ja etsimään. Opetus tapahtuu pääasiassa eri asteiden salaisten rituaalien muodossa.

Vapaamuurariuden juuret yltävät pitkälle historiaan. Nykyaikaisen vapaamuurariuden katsotaan syntyneen vuonna 1717, kun englantilaiset vapaamuurariloosit perustivat keskusjärjestökseen Lontoon Suurloosin. Vapaamuurariaate levisi 1700-luvulla sotilaiden, kauppiaiden, merenkulkijoiden ja muiden vapaiden miesten mukana eri puolille maailmaa. Vapaamuurareilla ei ole kansainvälistä organisaatiota eikä ylikansallista keskusjohtoa. Vapaamuurarijärjestöt ovat kansallisia, ja niiden väliset kansainväliset suhteet perustuvat kunkin kansallisen keskusjärjestön kahdenvälisiin suhteisiin muiden maiden vastaavien keskusjärjestöjen kanssa.

Perinteisesti vapaamuurarius on mahdollista vain miehille, jotka uskovat yhteen jumalaan, mutta jokaisen jäsenen jumalakäsitys on tämän yksityisasia, josta ei keskustella. Niinpä valtavirran vapaamuurarijärjestöt ovat uskonnollisesti vapaamielisiä, ja samaan loosiin voi kuulua eri uskontokuntien edustajia ja myös uskontokuntiin kuulumattomia miehiä, jotka kuitenkin tunnustavat uskovansa yhteen jumalaan. Kuitenkin on myös puhtaasti kristillistä vapaamuurariutta, kuten ruotsalainen järjestelmä, joka toimii kaikissa Pohjoismaissa. Myös monet valtavirran eurooppalaisen vapaamuurariuden liitännäisasteet, myös Suomessa, edellyttävät jäseniltään kristillistä uskoa.

Lisäksi monissa maissa on suuria, niin sanottuja ateistisia vapaamuurarijärjestöjä, joita valtavirran vapaamuurariloosit eivät tunnusta vapaamuurariaatteeseen kuuluviksi. On olemassa myös tunnustuksetta jääneitä kaikkia sukupuolia jäsenikseen ottavia yhteisvapaamuurarijärjestöjä sekä pelkästään naisille tarkoitettuja vapaamuurarisuuntauksia. Suomessa on toiminut vuodesta 1920 saakka Kansainvälinen yhteisvapaamuurarijärjestö, joka on hyväksynyt naisia jäseneksi vuodesta 1893. Lisäksi Suomessa toimii ruotsinkielinen naisten vapaamuurarijärjestö.

Vapaamuurariksi haluavan on itse ilmaistava kiinnostuksensa jäsenyyteen, esimerkiksi ottamalla yhteyttä tuntemaansa vapaamuurariin. Vapaamuurariloosin jäseneksi pyritään kolmen järjestöön jo kuuluvan jäsenen suosituksesta. Tutkijalautakunnan suorittaman haastattelun jälkeen jäsenehdokkaan hyväksymisestä äänestetään loosissa. Jäseneksi pääsy edellyttää loosin muiden jäsenten yksimielistä hyväksymistä. Lopullinen jäseneksiotto tapahtuu vanhan perinteen mukaisesti noudattaen rituaalia, jossa jäseneksi pyrkivä henkilö sitoutuu säilyttämään järjestön salaisuudet antamassaan vakuutuksessa.

Kansainvälisesti vapaamuurareihin on arvioitu kuuluvan yli viisi miljoonaa jäsentä, ja yksistään Suomessa yli seitsemän tuhatta.[2] Kuuluisia järjestön jäseniä ovat olleet muun muassa säveltäjät Wolfgang Amadeus Mozart ja Jean Sibelius sekä presidentti Risto Ryti. (Lähde: Wikipedia)

Kiinnostaako kohde ? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Haluan: