Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 09.03.2022

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Old Illusions / Janne Kuivalainen
Helatie 4
80100 Joensuu
info@oldillusions.fi

2. Rekisterit

Sivuston oldillusions.fi uutiskirjeen tilaajarekisteri sekä sähköinen rekisteri, johon sisältyy esimerkiksi laskutus. Rekisterissä ovat yritykseltä esineitä ostaneet asiakkaat.

3. Mitä tietoja kerätään ?

Uutiskirjeen tilaajilta kerätään sähköpostiosoite. Asiakkaista (ja esineistä yhteydenoton kautta kiinnostuneista) kerätään etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot ostetuista esineistä, tai osa yllämainituista tiedoista.

4. Miten tietoja kerätään ?

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän yhteydenotoistaan sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, esineiden laskutusta varten, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Google Analytics ja Facebook kerää kävijätietoja, kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit. Sivustot voivat käyttää evästeitä.

5. Tietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
- asiakassuhteen hoitaminen
- yrityksen palveluista ja myytävistä esineistä tiedottaminen

6. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet, joita koskevat koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Old Illusions
Helatie 4
80100 Joensuu

Tarkastusoikeus
Asiakas voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Asiakas voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Asiakas voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos asiakasta koskeva tietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi asiakas peruuttaa suostumuksen.

Asiakas voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme tietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ruokkeen Lomakylän ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti vain niin kauan kuin on tarpeen esimerkiksi esineiden ostotapahtuman yhteydessä ja jälkeen. Uutiskirjelistaltamme pääsee poistumaan jokaisessa viestissä olevan linkin kautta.

9. Pääsy rekisteriin

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät tietoja. Voimme myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle poislukien uutiskirjelistamme, joka on kolmannen osapuolen palvelimilla ja jonka sisältämä data voi sijaita myös edellä mainittujen alueiden ulkopuolella.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Päivitetty 09.03.2022

Etsitkö jotain tiettyä?

Etsimme asiakkaidemme toimeksiannosta juuri tietyntyyppisiä kohteita. Ota yhteyttä ja kerro toiveistasi, niin etsimme sopivia kohteita puolestasi.

Myymässä antiikkia?

Ostamme ja hoidamme myyntitoimeksiantoja antiikin ja harvinaisten esineiden osalta. Mikäli nurkistasi löytyy jotain mielenkiintoista, ota yhteyttä ja keskustellaan asiasta lisää.

Antiikkia vuokralle?

Vuokraamme esineitä niin yksityisille kuin yrityksillekin. Kun tarvitset erikoisempaa esinettä vaikkapa stailaukseen tai kuvausrekvisiitaksi, niin ota rohkeasti yhteyttä.

Image

Helatie 4, 80100 Joensuu. Avoinna erikseen sovittuina aikoina.
Viestejä luetaan yleensä ma-pe klo 9-17.
info@oldillusions.fi